Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk

Agentúra regionálneho rozvoja PSK, www.arrpsk.sk

Prešovská univerzita, www.unipo.sk