Radi by sme Vás pozvali na Záverečnú konferenciu medzinárodného vlajkového projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu") spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020.

Konferencia bude prebiehať 28. septembra 2021 online formou v čase 10:00 - 14:00. Celý deň bude ladený interaktívne s možnosťou zapojenia sa samotného publika do prebiehajúcej diskusie. Záverečnú konferenciu otvorí príhovorom predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. V prílohe nájdete pozvánku a bližšie informácie o spomínanom projekte.

Po vyplnení prihlasovacieho formulára
https://docs.google.com/forms/d/1yeSHQA8Fb8NIe0tVZmrwj-h2KSvLIW_cLbTcXbIW4ds/viewform?edit_requested=true

Vám na uvedený email bude pred konaním akcie zaslaný odkaz na pripojenie sa a program konferencie. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom záverečnej konferencie nás neváhajte kontaktovať emailom alebo telefonicky:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 919 131 337

Tešíme sa na stretnutie.

 

 

Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu
GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu:
DIGITÁLNA MAPA FILMOVÉHO DEDIČSTVA, ktorá sa uskutoční
dňa 22. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Verejná konzultácia je určená pre:

-       samosprávy
-       filmové a kultúrne inštitúcie
-       organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
         organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
-        turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
-       cestovné agentúry/ kancelárie
-        gastronomické zariadenia
-        ubytovacie zariadenia
-       sprievodcov cestovného ruchu

Program podujatia:

10:00 Privítanie a stručný úvod
10:10 Predstavenie IPC Prešov
10:25 Projekt GreenFilm Tourism
-       Základné informácie o projekte
-       Partneri projektu
-       Cieľ a hlavné aktivity projektu
-       Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy

10:40 Diskusia

Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára
https://docs.google.com/forms/d/1Y4eewkwQIH9d3AQlIuKfRWaxw1APZioSAdYdTFl-hak/edit

Vám na uvedený email bude dňa 21. júna 2021 zaslaný odkaz
na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie
nás kontaktujte emailom alebo telefonicky:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 919 131 337

Tešíme sa na Vašu účasť!

Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu
GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu:
FILMOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVÁ, ktorá sa uskutoční
dňa 17. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft
Teams.
 
Verejná konzultácia je určená pre:
 
- samosprávy
- filmové a kultúrne inštitúcie
- organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
- turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
- cestovné agentúry/ kancelárie
- gastronomické zariadenia
- ubytovacie zariadenia
- sprievodcov cestovného ruchu
 
Program podujatia:
 
10:00 Privítanie a stručný úvod
10:10 Predstavenie IPC Prešov
10:25 Projekt GreenFilm Tourism
- Základné informácie o projekte
- Partneri projektu
- Cieľ a hlavné aktivity projektu
- Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy
 
10:40 Diskusia
 
Ukončenie verejnej konzultácie
 
Po vyplnení prihlasovacieho formulára
 
Vám na uvedený email bude dňa 16. júna 2021 zaslaný odkaz
na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.
 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie
nás kontaktujte emailom alebo telefonicky:
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 919 131 337
 
Tešíme sa na Vašu účasť!

   Inovačné partnerské centrum Prešov, jeden z partnerov projektu GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu: TRASA FILMOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Verejná konzultácia je určená pre:

 • filmové a kultúrne inštitúcie
 • organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné
  organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
 • turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
 • cestovné agentúry/ kancelárie
 • gastronomické zariadenia
 • ubytovacie zariadenia
 • sprievodcov cestovného ruchu

Program podujatia:

10:00 Privítanie a stručný úvod

10:10 Predstavenie IPC Prešov

10:25 Projekt GreenFilm Tourism

 • Základné informácie o projekte
 • Partneri projektu
 • Cieľ a hlavné aktivity projektu
 • Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy

10:40 Diskusia

Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára https://docs.google.com/forms/d/1Pcatr6MtftxI3Rd7EkWO01raAA8Eyt0zhU7CQDp0ToI/edit

Vám na uvedený email bude dňa 14. júna 2021 zaslaný odkaz na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie nás kontaktujte emailom alebo telefonicky na

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421 919 131 337

Tešíme sa na Vašu účasť!

 intereg

Radi by sme Vás oznámili, že v rámci projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)sa bude konať stretnutie Medzisektorovej skupiny  ktoré pripravujeme v dňoch 26.5. 27.5.2021 online formou. Jedná sa v poradí o druhé stretnutie Medzisektorovej skupiny realizované v rámci uvedeného projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Na stretnutie sú pozvaní odborníci z oblasti cestovného ruchu, geografie, akadémie, cirkví, neziskový sektor ako aj zástupcovia inštitúcií z oboch krajín.

Viac o projekte sa dozviete na: https://ipcpo.sk/sk/projekty/159-svaetomarianska-put-svetlo-z-vychodu

 

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutoční záverečná online konferencia projektu Prometeus (Interreg Europe) zameraného na propagáciu elektromobility v  EÚ regiónoch organizovaná Ministerstvom dopravy Malta. Zástupcovia Inovačného partnerského centra sa udalosti zúčastnia v pozícií významných stakeholderov projektového partnera Úrad PSK, ktorý sa stal členom projektového konzorcia v roku 2017. Projekt Prometeus pre Prešovský samosprávny kraj predstavuje prínos vo viacerých  oblastiach:

 • Vznik Akčného plánu na podporu elektomobility v Prešovskom samosprávnom kraji
 • Akčný plán elektromobility ako integrovaná súčasť strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility financovaného z IROP 2014 – 2020
 • Zvýšené povedomie verejnosti o problematike elektromobility
 • Mobilizácia významných krajských stakeholderov v oblasti elektromobility
 • Spoluorganizácia  dvoch najväčších showroomov elektromobility v kraji v Eperia Prešov a OC MAX Poprad
 • Akcelerácia výstavby nabíjacích staníc a dostupnosti nabíjacej infraštruktúry v kraji
 • Ekologizácia vozových parkov krajských inštitúcii
 
Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu. Podpora elektromobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to:obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti. Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja.

Vážení priatelia a mestskí inovátori,

prijmite pozvanie na 6. ročník medzinárodnej konferencie „Slovensko na ceste k Smart Cities“.

Vzhľadom k súčasnej situáciu realizujeme konferenciu online formou rozdelenú do viacerých blokov, zapojiť sa teda môžete z príjemného pohodlia vášho domova či kancelárie. Prvý z troch tematických blokov, ktoré sme pre vás pripravili pre rok 2021, je zameraný na adaptáciu na zmenu klímy v samosprávach.

KEDY: Štvrtok 11. marca 2021 o 14:00 (možnosť pripojenia od 13:30)

TÉMA: Adaptácia na zmenu klímy v mestách

Spoločne otvoríme témy efektívnejších procesov a podpory inovatívnych prístupov, možnosti financovania „zelených riešení“ v novom programovom období, inšpirujeme sa z funkčných zahraničných modelov a predstavíme opatrenia, ktoré je možné realizovať už v roku 2021. 

Rámcový program:

 1. Úvod a „invitation speech“
 2. Aktivity Smart Cities klubu
 3. Efektívne a prínosné spájanie samospráv – zahraničné skúsenosti Ullensvang, Nórsko
 4. Slovenský prístup k opatreniam na zmenu klímy
 5. Potreby miest so zameraním na zmenu klímy – diskusný panel primátorov
 6. Ako realizovať viditeľné zmeny už v tomto roku
 7. Závery

Účasť potvrdili zástupcovia MZVaEZ SR a MŽP SR, primátori členských miest SCK, predstavitelia samospráv a zahraniční experti. Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Postup prihlásenia a presný program konferencie, dostanete v krátkom čase.

Tešíme sa na (online) stretnutie.

 

Viac informácií, nielen o problematike Smart Cities sledujete na našom webe a sociálnych sieťach Facebook a Linkedin 

zdroj: https://smartcitiesklub.sk/save-the-date-konferencia-smart-cities-klubu-11-marec-2021/?fbclid=IwAR07co19ouze2b3NqP7g1eOHke_lhe-U9tQgxGGOMY5eftMz3mzuxFXRI-4

Utorok 1. decembra 2020 o 8:00 UTC+01 – 15:00 UTC+01
 
Vstupenky smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-2020/listky
 
Mestá na Slovensku bez ohľadu na veľkosť trápia rovnaké problémy – zastavané plochy, verejné priestory, komplikovaná doprava a parkovanie… Konferencia predstaví moderné a inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov. Nejde pritom len o využitie nových technológií, ale aj o celkovú zmenu manažmentu rozvoja miest a regiónov.
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

Termín a miesto konania:

14. júl 2020/ Snina

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 10. júla 2020 na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením textu „INFOSEMINÁR SNINA“ v predmete e-mailu. 

UPOZORNENIE

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-26-1472020-snina/

Inovačné partnerské centrum Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, na
ktorom odznejú vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby
pre kvarteto, v podaní opernej speváčky Brigity Tivadarovej, telesa
Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej.
 
Koncert sa uskutoční dňa 9. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v priestoroch
Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove, v rámci
projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z
programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.
 
Vstup je voľný.
 
Z dôvodu kapacitných obmedzení Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti
odpoveďou na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
 
 
S pozdravom a prianím všetkého dobrého v Novom roku 2020
 
Mgr. Jozef Šimko
riaditeľ Inovačného partnerského centra
 
P r o g r a m  N o v o r o č n é h o  k o n c e r t u
09.01.2020
1. J. Charpentier - Te Deum
Quartetto Ristretto
2. John F. Wade – Adeste Fideles
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
3. G. F. Händel - Water music-air, Bouree
Quartetto Ristretto
4. W. A. Mozart - Ave Verum
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
5. Betlehemský príbeh – (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
6. C. Franck – Panis Angelicus
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
7. Quartetto, napr. Jean – Joseph Mouret: Rondo
Quartetto Ristretto
8. Vstaňte pastieri, vstaňte hore, narodil sa Ježiš v Betlemskom dvore
Sem sme prišli zo salaša (upravená, zo zbierky spevov vydaných pred zostavením JKS)
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
9. Modlitba k Panne Márii (podľa videní sv. Brigity Švédskej)
Martina Poláková – recitácia
10. Ave Mária
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
11. F. Gruber - Tichá noc
Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto
Dramaturgia a scenár koncertu: Brigita Tivadarová

Brigita Tivadarová - soprán
Vyštudovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (DiS.art.). Zameriava sa na príležitostnú koncertnú činnosť, kde prezentuje áriový a piesňový repertoár rôznych štýlových období a duchovnú tvorbu. Koncertne sa predstavila doma aj v zahraničí (Kanada a Anglicko). Spievala na pútiach v Jeruzaleme, Betleheme, Fatime, Lurdoch a pri zasvätení Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Je riaditeľkou Občianskeho združenia Arioso, kde zabezpečuje organizovanie a dramaturgiu koncertov, získavanie finančných partnerov, propagáciu, vypracováva odborné sprievodné slová na koncertoch, vypracováva a koordinuje projekty OZ a zároveň je aktívna v jeho koncertnej činnosti. Spolupracovala so súbormi zameranými na barokovú hudbu. V rokoch 2010 - 2013 pôsobila ako pedagóg spevu na Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. K jej zborovej praxi patrilo účinkovanie v zbore Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave so zameraním na ukrajinskú opernú tvorbu (vystúpenia Slovensko, Poľsko a Ukrajina). Pracuje ako manažérka projektov zo zdrojov Európskej únie pre obce, mestá a podnikateľské subjekty. Je registrovanou mediátorkou. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Obchodnú akadémiu v Prešove.

Quartetto Ristretto
Quartetto Ristretto hrá v zložení: flauta (Renáta Zgolová), husle (Dagmar Čurová), viola (Zuzana Dzurendová), violončelo(Jana Bilaničová). Odbory jednotlivých hudobných nástrojov vyštudovali na Konzervatóriu v Košiciach a v Žiline. Kvarteto vzniklo v roku 2013 a do dnešného dňa má za sebou celý rad úspešných produkcií na svadobných obradoch, slávnostných recepciách, vernisážach, či koncertoch. Kvarteto pôsobí v orchestri Latinského zboru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, zabezpečuje hudobný sprievod na pútiach na Kalvárii v Prešove, spolupracuje so skladateľom B. Herstekom a jeho členky pôsobili ako členky orchestra na multimediálnych koncertoch venovaných prvému slovanskému pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II. Členkami kvarteta sú profesionálne hudobníčky so skúsenosťami v hraní v orchestroch DJZ Prešov a ŠD Košice, ktoré sa naďalej rozvíjajú aj v tomto komornom telese. Zároveň pedagogicky pôsobia na miestnych základných umeleckých školách. Hudobná produkcia a výnimočný zvuk živého komorného telesa pri slávnostných príležitostiach vyzdvihne jedinečnosť chvíle a dokáže vytvoriť silnú emocionálnu atmosféru.

Martina Poláková - recitácia
V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium (PhD.) na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor Katolícka teológia so zameraním na masmédiá, masmediálnu kultúru a komunikáciu. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Prešovskej univerzite a Hotelovú akadémiu v Prešove. Od roku 1997 bola aktívnou moderátorkou a redaktorkou v rádiách Východ, Okey, Flash, Prešov. V rokoch 2008 – 2012 v rámci doktorandského štúdia aktívne prednášala, spolupodieľala sa na projektoch, školeniach Bc. a Mgr. prác a vykonávala publikačnú činnosť v oblasti mediálnej problematiky a komunikácie. Aktívne sa venuje moderovaniu firemných, kultúrnych a charitatívnych podujatí.
Občianske združenie Arioso vzniklo za účelom rozvoja a podpory klasickej hudby, a to prostredníctvom propagácie hudobného umenia umelcov pôsobiacich v občianskom združení, umelcov pôsobiacich v našom regióne a v oblasti východného Slovenska. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na organizovanie koncertov klasickej hudby, spoluprácu s mestami a kultúrnymi inštitúciami, vzdelávaciu činnosť a hudobnú úpravu skladieb. http://ozarioso.webnode.cz