Dňa 10. septembra 2020 sa v priestoroch Okresného úradu v Prešove uskutočnil seminár s názvom: Aplikačná prax verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Cieľom seminára bolo pomôcť sociálnym podnikom a samosprávam rozbehnúť úspešnú spoluprácu pri nákupe tovarov a služieb tak, aby úspešnými dodávateľmi boli registrované sociálne podniky z daného kraja. Súčasťou programu bolo aj predstavenie stálych pracovísk ÚVO v regiónoch a ukážky dobrých príkladov z praxe.

Účastníci odborného seminára sa oboznámili s implementácia zákona č 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukážkami dobrých príkladov z praxe pri integrovaní sociálneho hľadiska do verejných obstarávaní. Medzi diskutujúcimi sa postupne vystriedali zástupcovia:

  • NP ISE - Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky,
  • Rozvojovej agentúry BBSK n.o.,
  • delegát Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku,
  • delegát Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky,
  • predstaviteľ WASCO – družstvo r.s.p.,
  • zástupca stále pracoviská Úradu pre VO v Prešove

Aj touto cestou sa chceme diskutujúcim a organizátorom (Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešove) poďakovať za pozvanie a hlavne za odovzdané poznatky, ktoré sa budeme snažiť využiť v praxi.

Za Inovačné partnerské centrum sa odborného seminára zúčastnili Jozef Šimko a Michal Olejár.