V utorok 30. 06. 2020 sa konalo slávnostné otvorenie Poľského honorárneho konzulátu v priestoroch Inovačného partnerského centra. Za účasti župana Preśovského samosprávneho kraja  Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej bol odovzdaný predstaviteľmi poľskej diplomacie menovaci dekrét honorárnemu konzulovi Poľskej republiky v Prešove Jánovi Hudackému. Sídlo konzulátu: Hlavná 139, 080 01 Prešov