V Gaboltove sa po dvoch rokoch úspešne dokončila rekonštrukcia pútnického areálu

Stalo sa tak v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý je vlajkovým projektom programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko a ktorého lídrom je Prešovský samosprávny kraj. Gaboltov je pokračovaním hlavnej ambície projektu: podpory pútnického turizmu, ktorý má v našom kraji veľký potenciál a rekonštrukcie významných pútnických miest na oboch stranách pohraničia s vytvorením novej pútnickej trasy.

V pútnickom areáli v Gaboltove sa:
- opravil prístrešok, prameň sv. Vojtecha a chodníky
- doplnili prvky drobnej architektúry: cyklostojany, smetné koše, pitné fontány
- pribudol aktívny bleskozvod, smerovníky a informačné tabule o projekte
- pribudlo nasvietenie kalvárie pomocou fotovoltických panelov
- celý areál sa ozvučil a osvetlil
Všetky stavebné práce, ktoré sa vykonali, boli v hodnote 204.400 eur.

Mariánsky Gaboltov tento víkend (20. – 21.7.) ožije arcidiecéznou púťou.