V Litmanovej včera posvätili Areál pútnicko-informačného centra. Návštevníkom bude poskytovať informácie o regióne a jeho kultúrnych a náboženských pamiatkach, turistických a cykloturistických možnostiach kultúrnych, športových a duchovných podujatiach. Ale aj ubytovacích a stravovacích zariadeniach a dopravnom spojení. Centrum bude zároveň poskytovať priestor pre rôzne sprievodné aktivity pre pútnikov. Taktiež bude slúžiť ako zázemie pre telesne postihnutých a ponúkať aj skromné turistické ubytovanie.
Stavba areálu centra bola realizovaná v rámci aktivity Dobudovanie turistickej infraštruktúry v projekte Svätomariánska púť („Svetlo z východu“).