Odborné fórum III. v podobe konferencie – Náboženský cestovný ruch (17.5.2018, Spišská kapitula), ktorej výsledkom bolo podpísanie dohody medzi Košickým, Spišským a Prešovským biskupstvom a Prešovským samosprávnym krajom. Cieľom dohody bolo vypracovanie programu pre ekonomickú a propagačnú podporu a rozvoj myšlienky putovania v kraji.