Konferencia prebiehala formou panelových diskusií,  celý deň bol ladený interaktívne s možnosťou zapojenia samotného publika do prebiehajúcej diskusie.

PROJEKT SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ („SVETLO Z VÝCHODU“)

Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je jedným z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020. Zámerom je dobudovať turistickú infraštruktúru a ponúknuť nový produkt cestovného ruchu.

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je  inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj, okrem štyroch farností  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo,  Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Úlohou Inovačného partnerského centra (IPC) v projekte je navrhnúť marketingový koncept medzinárodného turistického produktu „Svätomariánska púť“, kde sa jedná najmä o branding, komunikačnú a digitálnu stratégiu. Zároveň IPC v projekte pripraví komplexné databázy stravovacích a ubytovacích kapacít pre pútnikov a navrhne inovatívny nástroj štatistického merania pútnického turizmu, ktorý doposiaľ neexistuje. V rámci jednej z úloh projektu, ktorou je šírenie myšlienky svätomariánskej púte, zorganizuje IPC štyri mariánske besedy priamo v pútnických miestach (dve na slovenskej a dve na poľskej strane) a tri odborné fóra v rámci Prešovského regiónu.

Fotodokumentáciu z konferencei nájdete na tomto linku.